Activitatea CePCoR

                  Activitatea CePCoR               

 

PROGRAM SEMINAR

 


A V-a ediţie a Seminarului şi Atelierului Internaţional Tehnologii şi inovaţii actuale pentru patrimoniul cultural The 5th International Seminar & Workshop on Emerging Technology and Innovation for Cultural Heritage

Tema 2017: Artefacte organice: de la cercetare la expunere


2017 Theme: Organic Artefacts: From Research to Exhibition

Locul de desfăşurare:
Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Muzeul în Aer Liber – Sibiu, Poarta 3 (Pădurea Dumbrava, nr. 16-20)

Venue:
ASTRA Centre for Heritage, Open Air Museum – 3rd Gate, (nr. 16-20, Dumbrava Forest, Sibiu).
Perioada:
13-14 septembrie 2017

Date:
13-14 September 2017, Sibiu, Romania
Organizatori:
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielărie,Sucursala Institutul de Cercetare Pielărie-Încălţăminte, Bucureşti
- Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor - CePCoR, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu
- Asociaţia Română “Ştiinţa şi Patrimoniu Cultural în Conexiune” (i-CON)

Organisers:
- National Research & Development Institute for Textile and Leather (INCDTP), ICPI Division, Advanced Research for Cultural Heritage (ARCH) Group, Bucharest
- Training Centre for Conservators and Restorers - CePCoR, ASTRA National Museum Complex (CNM ASTRA), Sibiu
- Romanian Association ”Science and Cultural Heritage in Connection” (i-CON)
Tematica:
- analize ne-invazive de laborator şi in situ pentru diagnosticarea artefactelor
- sisteme inteligente de monitorizare a parametrilor ambientali indoor si outdoor
- determinarea calităţii aerului în depozite
- nano-materiale pentru conservare si restaurare
- materiale naturale – traditie si inovare
- idei practice pentru etalarea artefactelor
- concepte expoziţionale pentru muzee

Topics:
- non-destructive analysis for laboratory and in situ for the diagnostics of artefacts
- intelligent systems for monitoring indoor and outdoor microclimate parameters
- air quality measurement in heritage stores nano-materials for conservation and restoration
- natural materials – tradition and innovation
- practical ideas for the exhibition of artefacts
- exhibition concepts for museum purposes
Colaboratori:
Institutul Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleara - Horia Hulubei (IFIN-HH), Bucureşti, România

Collaborators:
Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH), Bucharest, Romania
Moderatori:
- Elena Badea, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielărie, Sucursala Institutul de Cercetare Pielărie-Încălţăminte, Bucureşti şi Facultatea de Ştiinţe, Universitatea Craiova, România
- Andrea Bernath, Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor - CePCoR, CNM ASTRA, Sibiu, România
- Lucreţia Miu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielărie, Sucursala Institutul de Cercetare Pielărie-Încălţăminte, Bucureşti, România

Chairs:
- Elena Badea, National R&D Institute for Textile and Leather (INCDTP), ICPI Division, Bucharest and Faculty of Sciences, University of Craiova, Romania
- Andrea Bernath, Training Centre for Conservators and Restorers – CePCoR, CNM ASTRA, Sibiu, Romania
- Lucreţia Miu, National R&D Institute for Textile and Leather (INCDTP), ICPI Division, Bucharest, Romania
Seminar:

Seminar:
Ateliere:
- aplicaţii ale dozimetrului Memori - Terje Grontoft, Norwegian Institute for Air Research (NILU), Norvegia
- aplicaţii ale sistemului de monitorizare indoor si oudoor INherit - Cristian Andrei, Mira Telecom, România
- utilizarea echipamentului portabil imageMHT - Cristina Carsote, MNIR
- software de analiză statistică pentru interpretarea datelor analitice - Daniela Ichim, Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Roma, Italia
- aplicaţii ce utilizeaza echipamentul Raman portabil-Ioana Stanculescu, IFIN-HH Bucureşti, România
- confecţionare a două suporturi pentru etalarea unui obiect textil si a unuia din piele – Iulia Teodorescu, Muzeul ASTRA, România

Workshops:
- applications of the Memori Dosimeter - Terje Grontoft, Norwegian Institute for Air Research (NILU), Norvegia
- applications of the indoor and outdoor Inherit monitoring system - Cristian Andrei, Mira Telecom, Romania
- using the mobile imageMHT equipment - Cristina Carsote, MNIR
- the software for statistic analysis to interpret analitic data - Daniela Ichim, Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Roma, Italy
- applications which use the mobile Raman equipment - Ioana Stanculescu, IFIN-HH Bucharest, Romania
- manufacturing exhibition mounting systems for a textile and a leather object – Iulia Teodorescu, ASTRA Museum, Romania
Sesiunea de postere:
Evenimentul va cuprinde şi o Sesiune de Postere în cadrul căreia participanții vor avea ocazia să îşi prezinte lucrările. Pentru a vă înscrie, vă rugăm să ne trimiteţi rezumatul în limba engleză al lucrării pe care intenţionaţi să o susţineţi sub forma unui poster, ţinând cont de ariile tematice anterior enunţate şi de cerinţele de redactare care vă sunt puse la dispoziţie mai jos şi în modelul de rezumat. Dimensiunea posterului nu trebuie să depăşească 100x70 cm. Organizatorii vor demara un concurs cu premii pentru cele mai valoroase postere.
Pentru editarea unui compendiu electronic (eProceedings Book, eISBN) care să cuprindă toate contribuţiile incluse în cadrul evenimentului, vă rugăm să trimiteţi rezumatele d-voastră pană, cel târziu, în 25 iulie 2017, la adresa de e-mail de mai jos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Poster Session:
The event will also host a Poster Session, where the participants will have the chance to present their works. For subscribing, please, send us the abstract for the poster you intent to present with relevance to the announced topics. Abstract will be submitted in English and it will follow the requirements bellow and in the editing model. The size of the poster should not exceed 100x70 cm. A poster contest will be organized with awards for the most valuable works.
For editing an eProceedings Book (eISBN), with all the contributions of this event, please, send your abstracts no later than the 25th of July, 2017, at the following e-mail address: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Organizatori:
- Cristina Carsote, Asociaţia Română “Ştiinţa şi Patrimoniu Cultural în Conexiune” (i-CON)
- Ilinca Copil, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu, România
- Bianca Dan, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu, România
- Mădălina Fleancu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielărie, Sucursala Institutul de Cercetare Pielărie-Încălţăminte, Bucureşti, România
- Emanuel Hadâmbu, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielărie, Sucursala Institutul de Cercetare Pielărie-Încălţăminte, Bucureşti, România
- Daniela Lăzureanu, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu, Români
- Claudia Potcovel, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu, România

Organising Committee:
- Cristina Carsote, Romanian Association ”Science and Cultural Heritage in Connection” (i-CON)
- Ilinca Copil, ASTRA National Museum Complex, Sibiu, Romania
- Bianca Dan, ASTRA National Museum Complex, Sibiu, Romania
- Mădălina Fleancu, National R&D Institute for Textile and Leather (INCDTP), ICPI Division, Bucharest, Romania
- Emanuel Hadâmbu, National R&D Institute for Textile and Leather (INCDTP), ICPI Division, ARCH Group, Bucharest, Romania
- Daniela Lăzureanu, ASTRA National Museum Complex, Sibiu, Romania
- Claudia Potcovel, ASTRA National Museum Complex, Sibiu, Romania

Limba oficiala a Seminarului va fi engleza, în vreme ce Atelierele se vor desfăşura în limba română, iar acolo unde va fi cazul, se va asigura traducere simultană.


English will be the official language of the Seminar while simultaneous translation will be performed during the Workshop for the Romanian participants.
Taxa de participare va fi de 65 lei, cu plata la sosire. Pentru studenţi, taxa va fi redusă la 30 lei.
Pauzele de cafea şi prânzul vor fi incluse în cadrul evenimentului, participanţii fiind nevoiţi să îşi asigure singuri cina.


 

Cazare. Organizatorii pot oferi, în ordinea solicitării, un număr limitat de locuri de cazare gratuite la Hostel Diana, Pădurea Dumbrava, http://www.muzeulastra.ro/servicii/servicii-cazare-hostel-diana-1-si-2.html.


Informaţii actualizate cu privire la lectorii invitaţi şi programul evenimentului vor fi disponibile, în curând, la adresa http://www.muzeulastra.ro/noutati.html, unde se vor putea descărca şi fişa de înscriere, respectiv modelul de rezumat.

Updated information on invited speakers and the programme will be soon available at http://www.muzeulastra.ro/noutati.html, where you would found also the registration form and the abstract template.

Evenimentul este organizat în cadrul activităţilor de diseminare ale următoarelor proiecte de cercetare: INHerit (PNCDI II 325/2014), KOLLART (PNCDI III 168/2017), PRO-ART (PNCDI III 162/2017) si NUTECO (C5-11/2016 IFA CEA).


The 5th International Seminar and Workshop is organised with the contribution of the following research projects: INHerit (PNCDI II 325/2014), KOLLART (PNCDI III 168/2017), PRO-ART (PNCDI III 162/2017) and NUTECO (C5-11/2016 IFA CEA.

A treia ediţie a Seminarului şi Atelierului Internaţional Tehnologii şi inovaţii actuale pentru patrimoniul cultural cu tema:
TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU DIAGNOSTICAREA, PREZERVAREA ŞI MANAGEMENTUL ARTEFACTELOR ISTORICE ŞI ARHEOLOGICE DIN PERGAMENT, PIELE ŞI TEXTILE
16 - 18 octombrie 2014, Sibiu, România

Organizatori:
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielărie, Sucursala Institutul de Cercetare Pielărie-Încălţăminte, Bucureşti
- Asociaţia Română “Ştiinţa şi Patrimoniu Cultural în Conexiune” (i-CON)
- Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor (CePCoR), Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Sibiu

Locul de desfăşurare:
- Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, Muzeul în Aer Liber – Sibiu, Poarta 3 (Pădurea Dumbrava, nr. 16-20).

Tematica acestei ediţii cuprinde următoarele subiecte de interes, atât pentru specialiştii din domeniul patrimoniului cultural, cât şi pentru studenţii facultăţilor de profil conservare-restaurare bunuri culturale:
- Tehnici avansate de diagnosticare;
- Aplicaţii ale tehnologiei informaţiei şi comunicării în domeniul patrimoniului cultural;
- Evaluarea şi prevenirea riscurilor cauzate de schimbările climatice;
- Conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din pergament, piele şi textile, în contextul dezvoltării tehnicilor şi metodelor de cercetare a patrimoniului cultural.

         Cei prezenţi la Seminar vor avea oportunitatea de a audia prelegerile susţinute de către lectori invitaţi, din ţară şi din străinătate (Lista lectorilor invitati).
           Atelierul are ca obiectiv prezentarea teoretică, dar mai ales practică a noului instrument automat imageMHT pentru diagnosticarea in situ a bunurilor culturale din colagen (pergament, piele), realizat în cadrul Proiectului Naţional PN II COLLAGE (www.collage.com.ro), precum şi a dozimetrului MEMORI, elaborat în cadrul Proiectului European FP7 Memori
(http://www.analchem.ugent.be/RAMAN/own_documents/marketing_brochure_MEMORI_final-1.pdf).
         Evenimentul va cuprinde şi o Sesiune de Postere în cadrul căreia toţi participanții vor avea ocazia să îşi prezinte lucrările. Pentru a vă înscrie, vă rugăm să ne trimiteţi rezumatul în limba engleză al lucrării pe care intenţionaţi să o susţineţi sub forma unui poster, ţinând cont de ariile tematice anterior enunţate şi de cerinţele de redactare care vă sunt puse la dispoziţie mai jos şi în modelul de rezumat.
      Pentru editarea unui compendiu electronic care să cuprindă toate contribuţiile incluse în cadrul evenimentului, vă rugăm să trimiteţi rezumatele d-voastră pană, cel târziu, în 30 septembrie 2014, la adresele de e-mail de mai jos:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Limba oficiala a Seminarului şi a Atelierului este engleza.
Taxa de participare este de 65 lei, cu plata la sosire. Pentru studenţi, taxa este redusă la 30 lei.
Pauzele de cafea şi prânzul vor fi incluse în cadrul evenimentului, participanţii fiind nevoiţi să îşi asigure singuri cina.
Cazare. La cerere, organizatorii oferă locuri de cazare gratuite la Hostel Diana, Pădurea Dumbrava
http://www.muzeulastra.ro/servicii/servicii-cazare-hostel-diana-1-si-2.html

Rezumatul:
Nu trebuie să depăşească 1000 cuvinte:
- introducere – 100 cuvinte
- cuprins – 750 cuvinte
- concluzii – 150 cuvinte
Times New Roman, size 12, 1 rând.
Dimensiuni poster: 100x70 cm (varianta tipărită se solicită doar la sosire).
____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Simpozion: TEXTILE DE PATRIMONIU INTRE CONSERVARE, RESTAURARE SI VALORIFICARE EXPOZITIONALA

Organizator: Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor - CePCoR, Complexul Naţional Muzeal ASTRA 

Perioada de desfăşurare: 7- 8 octombrie 2013 

Termen limită pentru înscriere (depunerea rezumatelor): 23 august 2013 

Locul de desfǎşurare a evenimentului: Sala de Conferinţe Complexului Naţional Muzeal ASTRA Sibiu din Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA- Dumbrava Sibiu. 

Limba de desfăşurare a evenimentului: română
Participanţi: 26 locuri
Public Ţintă: conservatori, restauratori, muzeografi, arheologi, studenţi
Taxă de participare: 60 RON
se va achita in data de 7 oct. 2013 la sediul CNM ASTRA
Cazare: La cerere oferim cazare în camerele de oaspeţi (regim hostel) ale CNM ASTRA din data de 7 oct.
Masă: Organizatorii asigură pauzele de cafea şi prânzul

descarca tabel participanti
descarca program

Stimaţi colegi, 

              Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor (CePCoR), din cadrul Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu, are plăcerea de a vă invita să participaţi la Simpozionul „Textile de patrimoniu între conservare, restaurare şi valorificare expoziţională”, care va avea loc în perioada 7 - 8 octombrie 2013, la Sibiu.  
           Evenimentul se adresează conservatorilor şi restauratorilor, muzeografilor şi tuturor specialiştilor cu preocupări în prezervarea, cercetarea şi valorificarea expoziţională în condiţii optime a patrimoniului cultural textil şi promovează dialogul constructiv în beneficiul protejării patrimoniului.
             Cunoscând nevoia de continuă perfecţionare profesională, interesul tot mai crescut pentru metodele actuale de intervenţie din domeniul restaurării textilelor de patrimoniu şi, mai ales, dorinţa specialiştilor de a avea schimburi de experienţă la nivel naţional şi internaţional, vă invităm să vă alăturaţi evenimentului „Textile de patrimoniu între conservare, restaurare şi valorificare expoziţională” cu lucrări care să exemplifice aspecte relevante din activitatea d-voastră. profesională.
             Tematica propusă are în vedere dezbaterea a două dintre Principiile fundamentale ale Conservării şi Restaurării: „Primum non nocere” şi Principiul respectării autenticităţii şi integrităţii obiectului de patrimoniu; Când?, Cum?, Cât restaurăm?, Metode de conservare şi restaurare din trecut şi din prezent, Metode optime de valorificare expoziţională. 
          În cadrul simpozionului, participanţii vor avea ocazia de a asista la prelegerile a patru lectori invitaţi, personalităţi de marcă, recunoscute la nivel naţional şi internaţional: 

- dr. Florica Zaharia (vezi cv) restaurator textile în cadrul Muzeului Metropolitan din New York, Statele Unite ale Americii,  
- Corinna Kienzler (vezi cv) expert restaurator textile în cadrul Fundaţiei Abegg Riggisberg, Elveţia, 
- dr. Ileana Creţu (vezi cv) expert restaurator textile în cadrul Muzeului Naţional de Artă al României, Bucureşti România,  
- Mihai Lupu (vezi cv) expert investigator, din cadrul Muzeului Naţional de Artă al României, Bucureşti România.  

           Cei interesaţi să participe la eveniment sunt rugaţi ca, pana la 23 august 2013, să transmită, la adresa de e-mail de mai jos, fie rezumatul unei prezentări (aproximativ 300 de cuvinte), fie descrierea unui poster (aproximativ 200 de cuvinte cu dimensiunile de 70/100 cm). Comunicarea trebuie să se încadreze în limita a 15 minute. Lista participanţilor va fi anunţată la data de: 1 septembrie 2013, pe site-ul CePCoR 
Programul şi alte detalii referitoare la eveniment vor fi furnizate, pe parcurs, pe site-ul http://muzeulastra.ro/noutati.html 
              Pe durata evenimentului, CNM ASTRA, asigură pauzele de cafea şi prânzul în regim catering. Participanţii, pot beneficia la cerere, de cazare gratuită în camerele de oaspeţi cu regim hostel ale CNM ASTRA, începând cu data de 7 octombrie. http://muzeulastra.ro/servicii/servicii-cazare-hostel-diana-1-si-2.html 
Persoană de contact: Iulia Teodorescu 
Adresă: Calea Răşinari, Poarta 3, Muzeul în Aer Liber
  Va aşteptăm,
Olaru Valeriu  
Director CNM ASTRA   
                                                       Iulia Teodorescu 
Expert restaurator textile
CNM ASTRA CePCoR

__________________________________________________________________________________________________________________________________


UN ATELIER PE TEMA  MOBILITĂŢII COLECŢIILOR

 

Program (pdf)

Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Centrul de Pregătire a Conservatorilor şi Restauratorilor - CePCoR din cadrul noului Centru ASTRA pentru Patrimoniu al Complexului Naţional Muzeal ASTRA Sibiu organizează în data de 2 septembrie 2011 un atelier pe tema mobilităţii colecţiilor.
Evenimentul de formare, ce va avea loc la sediul CePCoR, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu, în Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA din Dumbrava Sibiului, se adresează cu precădere specialiştilor în domeniul patrimoniului cultural mobil din judeţul Sibiu.
Obiectivul principal al acestui atelier îl constituie diseminarea celor mai noi tendinţe în domeniul circulaţiei bunurilor culturale, aşa cum sunt promovate la nivelul Uniunii Europene, prin intermediul grupurilor de lucru şi al proiectelor specifice.
Astfel, atelierul va constitui un prilej de prezentare a temelor vehiculate în cadrul iniţiativei Mobilitatea Colecţiilor, iniţiativă europeană ce are ca scop punerea în valoare a patrimoniului cultural muzeal din toate statele membre ale U.E., prin facilitarea circulaţiei acestuia, prin stimularea schimburilor culturale în cadrul expoziţiilor şi prin promovarea şi diseminarea bunelor practici în domeniul organizării expoziţiilor şi al schimburilor culturale, al managementului colecţiilor, al standardelor şi procedurilor specifice.
Lansată în cursul preşedinţiei olandeze a U.E., susținută în continuare activ de următoarele președinții, mobilitatea colecţiilor a fost asumată ca prioritate în Agenda de lucru pentru cultură a U.E. Începând cu anul 2007 mobilitatea colecțiilor a fost abordată într-o manieră coerentă, sub egida Comisiei Europene, în cadrul Grupului de lucru Mobilitatea Colecțiilor instituit în conformitate cu Planul de lucru în domeniul culturii 2008 - 2010 şi a Grupului de lucru referitor la mobilitatea colecţiilor: Examinarea căilor și a mijloacelor de simplificare a procesului de împrumut, instituit în conformitate cu Planul de lucru în domeniul culturii 2011 – 2014, grupuri ce funcționează conform metodei deschise de coordonare.
Pentru a sprijini diseminarea metodologiilor şi bunelor practici stabilite şi identificate de aceste grupuri de lucru, mai multe instituţii şi autorităţi din ţări membre ale U.E au demarat şi implementat Proiectul Collections Mobility 2.0., proiect finanţat prin programul Cultura 2007 – 2010. În cadrul acestui proiect au fost pregătiţi formatori din majoritatea statelor membre ale U.E., cu scopul de a facilita transmiterea informaţiilor către toţi specialiştii implicaţi în circulaţia bunurilor culturale mobile, la nivel european.
Atelierul organizat la Sibiu va fi susţinut de un formator român pregătit în cadrul acestui proiect. Participarea la atelier este gratuită. Numărul total de participanţi este de 30 de persoane, iar înscrierea se va realiza în ordinea confirmării intenţiei de participare.
Pentru orice informaţie sau pentru confirmarea intenţia dumneavoastră de a participa la acest atelier - până în data de 26 august 2011 - nu ezitaţi să ne contactaţi telefonic la: 0756-085784 Andrea Bernath şi/sau prin e-mail pe adresele: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (date organizatorice) şi This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (întrebări referitoare la conţinutul atelierului).