Model Formulare

Model Formulare


Descarcă formularele:

 • Declaraţie - Neîncadrarea în prevederile art. 59, art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • Descarcă                           
 • Declaraţie - Neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • Declaraţie - Respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă
 • Declaraţie - Lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani
 • Declaraţie - Principalele privind lista principalelor execuţii de lucrări din ultimii 5 ani
 • Declaraţie - Principalele prestări de servicii din ultimii 3 ani
 • Declaraţie - Utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
 • Propunere financiară
 • Propunere financiară (numai pentru lucrări)
 • Propunere tehnică