Sectiune: Conservare - Restaurare
Departamentul CONSERVARE - RESTAURARE

Departamentul de restaurare- conservare din cadrul Complexului Muzeal Natioanal ASTRA, este specializat cu precădere pentru patrimoniul etnografic (monumente și bunuri culturale mobile dispunând de o bază materială unică în țară). Organizarea funcțională actuală a Departamentului de conservare-restaurare cuprinde:
   - Serviciul de reconstrucții-restaurare a monumentelor istorice și etnografice;
     - Serviciul de conservare a monumentelor istorice, etnografice și a bunurilor culturale mobile, inclusiv al lemnului arheologic;
      - Serviciul de restaurare a bunurilor culturale mobile cu specialitățile:                       
                      1) restaurare lemn etnografic
                      2) restaurare lemn policrom
                      3) restaurare pictură tempera
                      4) restaure textile
                      5) restaurare piele blana
                      6) restaurare ceramică sticlă porțelan
                      7) restaurare metal
      -  Investigații ștințifice pentru analize chimice și biologice
      -  Centrul de pregătire a Conservatorilor și Restauratorilor CePCor

Numărul personalului de specialitate ajunge la 40specialisti, conservatori și restauratori atestați în calitate de experți, restaur ( cu studii superioare și medii) cu stagii de specializare în țară și străinătate sau absolvenți ai Facultății de Istorie și Patrimoniu specialitatea Conservare-Restaurare, Sibiu.

Centrul de pregatire a Conservatorilor si Restauratorilor organizează anual stagii de pregătire și specializare în domeniul conservării-restaurării bunurilor culturale. Centrul funcționează în regim internațional beneficiind de aportul profesorilor și expertilor din marile centre de conservare-restaurare din lume.

Conservarea si Restaurarea Patrimoniului Etnografic ASTRA din Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului http://www.conservareapatrimoniului.ro