Afise/Plakete
  • Autor: Stefan Orth
  • An apariţie: 2013
  • Preţ: stoc epuizat

O fericită coincidenţă face ca aniversarea a 50 de ani de existenţă a Muzeului în Aer Liber din Dumbrava Sibiului să coincidă cu apariţia, în Editura „ASTRA Museum”, a albumului care rezumă activitatea aproape la fel de îndelungată a creaţiei publicitare a unui artist atât de deosebit precum pictorul şi graficianul Ştefan Orth. Destinul artistului se leagă, prin creația sa, prin intermediul afişului de cel al muzeului.

În anul 2013 Ştefan Orth este şi autorul afişului aniversar al celor 50 de ani sărbătoriţi de muzeu; ceea ce este mai mult decât o coincidenţă, este rezultatul unei îndelungate colaborări cu muzeul sibian.

Albumul pune în evidenţă doar o parte a creaţiei artistului, e drept cea mai cunoscută, cea mai populară, cu impact în existenţa culturală a oraşului Sibiu. Grafica afişului este expresia cea mai elocventă a talentului artistului. O exemplară relaţie a elementelor ce structurează afişul - text, simbol, grafic, colorit şi atractivitate -, asociate original de personalitatea artistică a autorului leagă comanditarul cu evenimentul şi timpul.

De-a lungul activităţii sale a fost solicitat la manifestări şi festivaluri culturale locale sau cu impact internaţional (Festivalul Cibinium, Sibiu – Capitală Culturală Europeană, Festivalul de Jazz - al cărui simbol l-a creat), expoziţii, competiţii sportive, reclame, afişe politice, ilustraţie de carte, ex-librisuri realizate grafic cu metode tradiţionale şi colaj foto (aşa cum observă în Prefaţă criticul de artă Valentin Mureşan, mai puţin grafică de calculator): o dovadă că ideea primează tehnicii în cazul lui Ştefan Orth.

Ideea se realizează prin simbolul care este esenţa fiecărui afiş semnat Ştefan Orth. Din acest punct de vedere artistul se apropie cu realizări inedite de şcoală afişului polonez, unde esenţialul este redus ca şi în sculptura lui Brâncuşi la cuantificarea semiotică, cucerirea cea mai modernă a graficii publicitare.

Întâlnirea cu simbolurile lui Ştefan Orth este o adevărată aventură plăcută. Pentru Sibiu, poate după Emil Fischer, Ştefan Orth este artistul care a înţeles cel mai bine simbolistica de burg, vital rezistent în timp prin potenţialul său de imagine şi cultură. Instituţii, evenimente, solicitări culturale, toate îşi găsesc simbolurile în mintea iscoditoare şi talentul artistului.

Colaborarea dintre Ştefan Orth şi muzeul sibian datează încă din anii ʹ70, în cadrul Complexului Muzeal Brukenthal (Muzeul Tehnicii Populare fiind iniţial parte a acestui complex). Conducerea muzeului (Corneliu Bucur, ulterior Valeriu Olaru) a înţeles cât de mult câştigă în imagine un afiş semnat de Ştefan Orth, colaborarea cu un asemenea artist însemnând realizarea unor afişe de popularizare a muzeului, a expoziţiilor sale, a sesiunilor de comunicări, a manifestărilor sau performanţelor sale. Artistul a răspuns prin inteligenţă şi talent, cele două cerinţe ale semanticii afişelor sale.

Începutul a fost legendarul afiş al Dumbrăvii – afişul cu „ursuleţii care beau bere” în contextul oferit de Muzeul în Aer Liber, Grădina Zoologică şi Hanul Dumbrava.

Diversitatea tematică a afişului muzeal a cuprins, în continuare, o arie largă, de la zilele internaţionale ale muzeului (1978) la cele ale protejării Patrimoniul Naţional Cultural (un simbol sferei protejat de cub întruchipând coroana unui arbore, tulpina alcătuind textul legislativ, iar rădăcinile înfipte în solul tradiţiei), la Anul Internaţional al Patrimoniului (2001). Într-un alt simbol – umbrela – patrimoniul era de asemenea ocrotit. Multe afişe se referă la expoziţii muzeale, festivaluri, manifestări. Fiecăruia îi găseşte simbolul caracteristic: furca de tors, rozeta, pasărea sufletului, motivul ornamental, fără monotonie sau ostentaţie. Târgul de Jucării îşi găseşte simbolul în morişca de hârtie, Olimpiada Meșteșugurilor Artistice Tradiţionale în simbolul cocoşului. Muzeul în Aer Liber s-a regăsit în afişul lui Orth prin simboluri ale tehnicii populare asociate cu timpul, umorul şi natura: ciutura – floare, fântâna cu apa vie a tradiției conservate în muzeu. Artistul a fost alături în 2001 când muzeul a primit trei premii de performantă. A realizat şi grafica pliantului Deschideţi poarta cea mare, coperta broşurii Proiectele Muzeului ASTRA (2004), afişul Simpozionului Cultură – Tradiţie – Toleranţă (templul cu cariatide în port popular) precum şi afişul Programului Tezaure Umane Vii (mireasa în faţa oglinzii).

Toate aceste simboluri au depăşit perisabilitatea temporală a afişului, devenind simboluri acceptate de muzeu în activităţile sale.

Artistul poate fi mândru de acest lucru.

Este rezultatul devotamentului său faţă de o grafică solitară de context. Bazată pe citirea rapidă în simbol a semnificaţiilor esenţiale, dar şi pe dinamica solicitată de moment. De bun gust, inteligență, vigoare şi colorit atractiv, cu impact emoţional, cel care îi priveşte afişele e captivat şi chiar subjugat de ele atât pe plan sublimat, cât şi pe plan conştient.

Albumul apărut în condiţii grafice excelente, meritul fiind al Editurii „ASTRA Museum” şi al Tipografiei Honterus.

Citindu-i biografia la finalul albumului nu poţi să nu fii uimit de asocierea studiilor sale artistice cu cele teologice (inclusiv de bizantinologie), rezultatul graficii sale nefiind dogmatic, ci dimpotrivă, deschis spre modern şi raţionalitate artistică.

Născut în anul 1945, când războiul încă nu se terminase, într-un sat din „Europa Centrală”, eufemism care trimite cu gândul la copii din filmul „Valahol Europaban”. Ştefan Orth ne dăruieşte, parcă, în compensaţie, în afişele sale, magia bucuriei de viaţă exprimată prin simboluri.

Valer DELEANU