Memoria lemnului. O viaţă de om – Nicolae Purcărea
  • Autor: Corina Mihăescu
  • Colecţia: Carte de Meşter
  • An apariţie: 2013
  • Preţ: -

Cuprins

Paginile volumului nu pot avea, desigur, pretenţia de a reprezenta o monografie consacrată vieţii şi activităţii unui om şi a unui artist precum acela a cărui personalitate încearcă să o contureze, în datele sale esenţiale, lucrarea de faţă. Inedite ori publicate de-a lungul timpului, integral sau parţial, îndeosebi în diferite numere ale „Buletinului informativ” al Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, aceste pagini se pot constitui însă, prin fiecare dintre capitolele ce le grupează, în utile şi semnificative surse de cunoaştere şi înţelegere, trepte indispensabile în vederea realizării cândva a unei lucrări mai cuprinzătoare de tipul celei sugerate mai sus. O lucrare pe care omul şi artistul, cu istoria şi destinul lor, într-o lume ca aceea prin care le-a fost dat să treacă, ar merita-o cu atât mai mult, iar pentru cei de azi şi pentru cei de mâine ar putea fi nu doar o impresionantă mărturie, ci şi o lecţie plină de învăţăminte.

Corina Mihăescu