Târgul creatorilor populari din România: album la 30 de ani
  • Autori: Simona Anişoara Ghiorghieş, Ioana Luca
  • An apariţie: 2013
  • Nr pagini: 100
  • Preţ: 9 Lei

În contextul împlinirii a 30 de ani de la lansarea Târgului Creatorilor Populari din România se impunea apariţia unei lucrări dedicate acestei manifestări culturale, de păstrare şi promovare a meşteşugurilor artistice tradiţionale. De asemenea, trebuie să semnalăm că apariţia acestei lucrări se integrează perfect şi în contextul aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea de facto a Muzeului în Aer Liber din Dumbrava Sibiului, ca loc predestinat desfăşurării acestei manifestări.

Lucrarea a fost realizată de cele două organizatoare ale ultimelor ediţii ale Târgului Creatorilor Populari din România, fiind publicată sub tutela editurii „ASTRA Museum” din Sibiu.

Cartea debutează cu un Cuvânt înainte al directorului general al Complexului Naţional Muzeal ASTRA, Valeriu Ion Olaru, prin care acesta face o scurtă incursiune în ideea de târg, aducându-şi totodată şi recunoştinţa atât faţă de creatorii populari, păstrători ai valorilor culturale tradiţionale, cât şi faţă de organizatorii manifestării.

Prin Muzeul ASTRA şi trăirea întru tradiţie, semnată de Mirela Creţu (cercetător şi director de specialitate în cadrul Complexului Naţional Muzeal ASTRA) se realizează o scurtă descriere a începutului Târgului Creatorilor Populari din România organizat în scopul dialogului dintre meşterii populari, păstrători ai tradiţiilor şi publicul vizitator. De asemenea, se remarcă importanţa acestei manifestări în naşterea programului Tezaure Umane Vii, program cultural aplicat la nivel naţional.

După cele două texte introductive, începe un prim capitol intitulat Târguri Transilvane, în care autoarele realizează o incursiune în istorie asupra importanţei apariţiei târgurilor, atât din punct de vedere socio-economic, cât şi din punct de vedere al dezvoltării şi evoluţiei meşteşugăreşti. Textul este completat, în mod fericit, cu imagini grăitoare – picturi sau fotografii vechi - de la târguri din Sibiu, Braşov sau Orăştie.

Următorul capitol Târgul Creatorilor Populari din România 1984 - 2013 este împărţit în trei părţi:

  • Începuturi…1984 - 1989, în care se remarcă creşterea progresivă a numărului de meşteri populari participanţi, dar şi diversificarea meşteşugurilor tradiţionale; de asemenea, sunt scoase la lumină, după mult timp, fotografii cu primii participanţi la târg, precum şi articole din presă dedicate acestui eveniment, dar şi mai multe răspunsuri ale diverşilor creatori populari de primire a invitaţiilor de a lua parte la această manifestare.
  • Direcţii noi…anii ΄90, în care se continuă în aceeaşi notă cu perioada precedentă, dar în care se pune accentul pe înfiinţarea Galeriilor de Artă Populară, magazinul muzeului prin care meşterii populari aveau posibilitatea de a-şi vinde marfa în tot timpul anului.
  • Târgul – marcă identitară a Muzeului Astra 2000-2013, prezentând transformarea şi adaptarea manifestării la nevoile actuale ale publicului vizitator; de această dată, ilustraţiile prezintă atât imagini de ansamblu cu târgul, cât şi portrete ale unora dintre creatorii populari.

 

În ultimul capitol intitulat Meşteşuguri artistice tradiţionale sunt prezentate pe scurt toate meşteşugurile prezente de-a lungul anilor în cadrul târgului, şi anume: olărit, ţesut, cusut şi brodat, prelucrarea lemnului, pictat icoane, confecţionat măşti, încondeiat ouă, împletit fibre vegetale, dar şi o secţiune dedicată altor meşteşuguri artistice, precum pictura naivă, prelucrarea pielii şi a blănurilor, dar şi arta confecţionării jucăriilor. Fiecare secţiune dedicată diferitelor meşteşuguri este completată cu fotografii color cu meşterii populari şi produsele lor.

Ultimele două pagini cu fotografii reflectă atmosfera de târg la care creatorii cântă sau interacţionează.

Lucrarea este completată cu o Bibliografie selectivă privind târgurile şi o Bibliografie selectivă privind meşteşugurile.

În final, nu putem decât să apreciem efortul depus de autoare în apariţia acestui album despre târg, despre meşteri, dedicat atât creatorilor populari - în semn de apreciere pentru strădania lor de a păstra şi de a duce mai departe meşteşugurile artistice tradiţionale -, cât şi publicului şi chiar specialiştilor în domeniu.

George Tomegea