Elemente decorative în broderia săsească. Textile de interior din colecţia Muzeului „Emil Sigerus”
  • Autor: Camelia Ştefan
  • An apariţie: 2010
  • Preţ: stoc epuizat
Catalogul, prin varietatea tehnicilor descrise, prin multitudinea pieselor alese şi prin bogăţia motivelor decorative, reuşeşte să ne reproducă diversitatea mijloacelor de exprimare artistică în cadrul stilului unitar al artei populare săseşti.
Considerate documente etnografice autentice, textilele prezentate în catalog sunt dovezi ale unor forme de trai şi de cultură materială, din păcate date uitării datorită intensificării emigrării saşilor din timpul celui de al doilea război mondial şi după anul 1990.
În primul capitol intitulat Evoluţia broderiei săseşti este redată, în special, perioada secolelor 17-20 și sunt amintite influenţele occidentale şi orientale, broderia săsească ajungând să se evidenţieze printr-un stil propriu.
Cine doreşte să-şi perfecţioneze cunoştinţele privind tehnica broderiei, poate descoperi în textul şi în imaginile catalogului trimiteri la „broderia după desen”, „broderia în cruce“, „broderia în pleată“, „broderia în urma acului“ şi „broderia spartă“.
Prin imagini bine alese autoarea a reuşit să redea, tipizat şi stilizat, întreaga gamă de motive decorative folosite în broderia după desen. Combinarea acestora în compoziţii minunate din punct de vedere estetic şi semantic au contribuit la crearea unor obiecte de artă populară convingătoare cum sunt: cuverturile de pat, fețele de pernă, capetele de saltea, broderiile pentru pat, fețele de masă, ștergarele de sobă, ștergarele de paradă și altele, documente intrate în cele mai cunoscute muzee mari din Europa.

Horst Klusch