Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale / ASTRA / Museum of Traditional Folk Civilisation from Romania
 • Autori: Corneliu Bucur
 • ISBN:
 • Anul apariţiei: 1998
 • Număr pagini:
 • Preţ: 20 LEI
În anul 1998, Muzeul “ASTRA”, în colaborare cu Institutul de Tehnică de Calcul din Bucureşti, a editat CD-ROM-ul interactiv, în limbile română şi engleză, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale / ASTRA / Museum of Traditional Folk Civilisation from Romania.
Prin intermediul CD-ROM-ului sunt prezentate toate monumentele reconstruite în cadrul muzeului în aer liber precum şi principalele evenimente care au avut loc în Dumbrava de-a lungul anilor. Publicaţia este structurată tematic astfel:
 1. Profilul tematic al muzeului, ilustrat prin: ocupaţii tradiţionale (pescuit, apicultură, boştinărit şi lumânărit, creşterea animalelor şi păstorit, pomicultură şi viticultură), industrii tradiţionale (uleit, morărit), tehnici şi mijloace de transport şi comunicaţii, meşteşuguri tradiţionale (prelucrarea lemnului, prelucrarea minereurilor şi metalelor, olărit), industrii casnice textile şi industrii hidraulice pentru prelucrarea textilelor, edificii de utilitate publică şi socială;
 2. Olimpiada naţională “Meşteşuguri artistice tradiţionale”;
 3. Târgul Creatorilor Populai din România;
 4. Zilele Academiei Artelor Tradiţionale din România;
 5. Laboratorul Zonal de Conservare-Restaurare “ASTRA”;
 6. Tezaur folcloric (prin alegerea unui judeţ de pe hartă puteţi audia muzică populară specifică acelei zone etnografice);
 7. Repere sibiene (o incursiune în istoria oraşului Sibiu, prezentarea unor monumente istorice ale burgului medieval).