Sectiune: Educatie
Educatie

 

 

Pliant Muzeul se prezinta


Noi programe educaţionale la Muzeul ASTRA
Muzeul ASTRA vă aşteaptă, la sediul său din Piaţa Mică nr 11, pentru realizarea  activităţilor educaţionale specifice instituţiei noastre.
Ele se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 14 ani (grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale) şi liceenilor.
Cadrele didactice pot alege una sau mai multe teme din programe diferite.

 
“Muzeul se prezintă”
Proiecte educaţionale pentru anul şcolar 2011 – 2012
Loc de desfăşurare: Cabinetul de Educaţie Muzeală, Piaţa Mică nr.11
Expoziţii permanente şi temporare
Grup ţintă: elevii claselor I – IV, V – VIII, liceeni

Muzeul se prezintă
Colaj “Satul meu”, număr şedinţe 1
Personaje din legende în poveştile populare, număr şedinţe 1
Armenii din Dumbraveni. Tradiţii şi Obiceiuri Uitate, număr şedinţe 1
Costumul Popular Tradiţional, număr şedinţe 1
Să învăţăm meşteşugul olăritului, număr şedinţe 2
Povestea Morii, număr şedinţe 1
Valorificarea expoziţiilor temporare, număr şedinţe 1
Animale din Continente în Colecţiile Muzeului (expoziţie temporară), număr şedinţe 2
 
 
 

Meşteşugurile Satului de Odinioară
Confecţionat păpuşi aţă, număr şedinţe 2
Confecţionat măşti tradiţionale, număr şedinţe 2
Pictură icoane pe sticlă, număr şedinţe 2
Pictură linguri lemn, număr şedinţe 1
Confecţionat ornamente, număr şedinţe 1

Proiecte educaţionale adresate elevilor claselor IX – XII
Moara – Construcţie şi mod de funcţionare
Textile Tradiţionale – metode şi mijloace de realizare
Muzeul ASTRA – Promotor al Turismului Cultural
 
Noi programe educationale

După aproape 10 ani de desfăşurare a programului de pedagogie muzeală în cadrul Complexului Naţional Muzeal ASTRA, program direcţionat pe 3 mari proiecte: MUZEUL ASTRA - UN PROFESOR NECONVENŢIONAL, VALORIFICAREA EXPOZIŢIILOR TEMPORARE şi, nu în ultimul rând, ETNO TEHNO PARC  - MUZEUL COPIILOR, putem spune că educaţia în cadrul muzeului a devenit, cu succes, o educaţie transdisciplinară, fiind centrată pe demersurile intelectuale şi afective ale copiilor, având ca scop formarea unor competenţe cu caracter transdisciplinar: capacităţi de tip cognitiv, capacităţi de tip creativ (eleborarea de idei, rezolvarea de situaţii-problemă, investigarea, elaborarea de soluţii originale), capacităţi reflexive (autocunoaşterea, autoaprecierea, adaptarea la mediu), capacităţi de interacţiune socială (integrarea în activităţile de grup, cooperarea), capacităţi comunicative (perceperea mesajelor, ascultarea activă, comunicarea verbală/nonverbală), atitudini fundamentale (respectul valorilor, asumarea responsabilităţii, toleranţa, exersarea drepturilor şi îndatoririlor).

„MUZEUL se prezintă” este noul proiect de pedagogie muzeală demarat de instituţia noastră, ce cuprinde programul de prezentare al Muzeului ASTRA : Colaj Satul Meu, Colecţiile Muzeului ASTRA, Valorificarea Expoziţiilor Temporare, Prezentarea Sărbătorilor Tradiţionale ori Personaje şi Legende din Poveştile Populare. Obiectivul nostru este să familiarizăm copiii şi tinerii cu rostul şi rolul unui muzeu şi să dezvoltăm atitudini pozitive de receptare a misiunii muzeului. Realizarea, prin tehnica colajului, a propriei reprezentări asupra satului, descoperirea celui mai îndrăgit obiect din muzeu sau confecţionarea unui obiect cu materialele şi tehnicile de odinioară sunt câteva dintre activităţile practice pe care le propunem.


„Poveştile lumii la Muzeul Franz Binder” este un program care reuneşte două activităţi educaţionale deosebite ce se vor desfăşura în expoziţiile temporare „Culorile Africii” şi „Animale din continente în artefacte, povestiri şi imagini” , unde li se vor prezenta copiilor itinerarii de vizitare specifice vârstei, vor desena şi vor compune poveşti. De asemenea, în cadrul expoziţiei permanente „Din Cultura şi Arta Popoarelor Lumii”, vom desfăşura un proiect inedit de  teatru de umbre cu titlul „Atelierul micului actor”.

Atelierul se adresează, cu precădere, copiilor cu vârste între 7 şi 14 ani şi îşi propune familiarizarea acestora cu noi mijloace de învăţare şi cu modalităţile de realizare a unei activităţi de acest tip. Datorită sensibilităţii aparte pe care o presupune teatrul de umbre, a apropierii lui de lumea poveştilor şi animaţiei,  este foarte uşor acceptat şi înţeles de către copii. Pe baza unui scenariu dat, copiii vor învăţa să construiască siluetele şi decorul necesar unei piese de teatru. Totodată, ei vor învăţa câteva dintre tehnicile de mânuire a unei siluete şi modalitatea de a îmbina interpretarea actoricească cu mânuirea siluetelor. Obiectivul principal al acestui proiect îl reprezintă cunoaşterea patrimoniului muzeal prin noi mijloace care să pemită atât asimilarea cunoştinţelor prin joc de rol şi transpunere empatică, cât şi dezvoltarea imaginaţiei, a abilităţilor practice şi a lucrului în echipă.

Proiectul se va desfăşura în mai multe etape, prima dintre ele fiind vizita tematică a elevilor în cadrul expoziţiei permanente, unde aceştia vor avea ocazia să cunoască călători români, donatori ai pieselor de patrimoniu muzeal, obiecte sugestive pentru ceea ce înseamnă o călătorie (monede, bastoane, o ladă congoleză sculptată ce poate fi utilizată pentru transportul bagajelor), vor intra apoi în universul casei prin imaginea satului şi a colibei unde sunt integrate obiecte de uz provenite din Africa Centrală, vor învăţa despre îndeletnicirea împletirii şi vopsirii frunzelor de palmier, meşteşugul prelucrării pieilor de animale şi a transformării acestora în obiecte gospodăreşti sau în veşminte, confecţionarea ustensilelor sau recipientelor din lemn şi fructe, şi nu în ultimul rând despre “meşteşugurile focului“: ceramică, prelucrarea metalelor. Li se vor prezenta bogata colecţie de arme provenite din Africa, Oceania şi Australia, piese de vestimentaţie şi podoabă, obiectele cu funcţie decorativă şi statuetele antropomorfe cu conotaţii rituale. Vizita expoziţiei se va încheia cu prezentarea mumiei egiptene cu sarcofag, extrem de importantă prin valoarea etnografică a picturii de pe sarcofag şi de pe feşele care învelesc mumia.


Următoarele etape ale acestui proiect presupun alegerea şi realizarea, împreună cu copiii, a unui scenariu, o poveste care să recreeze tablouri, scene şi momente inspirate din circuitul expoziţional şi, de asemenea, împărţirea rolurilor, distribuirea, schiţarea şi realizarea personajelor scenariului şi a decorurilor.

Ultima etapă şi cea mai importantă a proiectului va fi punerea în scenă a povestirii alese. Fiecare grupă de copii îşi va prezenta, cu ajutorul machetelor şi siluetelor realizate, sceneta aleasă.

Programul „Meşteşugurile satului de odinioară” reuneşte o serie de ateliere : „Cusături modele tradiţionale” , „Casa Bunicii”, „Moara cu poveşti”, „Confecţionarea păpuşelelor tradiţionale”, Pictarea icoanelor pe sticlă, prin care copiii vor pătrunde în universul satului tradiţional realizând, prin decupaj, lipire şi colorare, interioare de gospodării, vor modela vase din plastilină sau sobe din hârtie şi carton pe care vor aplica motive tradiţionale şi vor confecţiona păpuşele din aţă sau pânză.

 

Parcurgerea acestui circuit muzeal, de la Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA, la Muzeul Civilizaţiei Transilvane, pentru a se ajunge la Muzeul de Etnografie Universală ”Franz Binder” şi la Muzeul de Etnografie Săsească ”Emil Sigerus”, cu obiectivul general de formare a unei imagini de ansamblu asupra vieţii şi spiritualităţii umane, permite o abordare transdisciplinară a procesului educaţional în cadrul muzeului nostru. Copiii nu sunt aici la clasica oră de româna, sau de matematică, ci se află în procesul cunoaşterii palpabile, practice, obiectuale, directe. Dacă la sfârşitul programului de pedagogie muzeală îi vom întreba: “Despre ce aţi învăţat voi astăzi?” vom fi surprinşi să observăm că nu ne vor încânta cu o definiţie spusă pe de rost, dar vor putea să povestească despre satul bunicii cu gospodării din lemn, despre gustul pâinii făcute în cuptor, despre ulciorul, ciurul sau căucul din tindă, despre vâltoare şi moară, ori bucium, cobză sau ocarină, despre cât de frumos erau înveşmântate fetele, ori cât de voinici erau flăcăii.

 

Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu
Departamentul Marketing, Turism, Pedagogie Muzeală
Raluca Andrei  - sociolog, coordonator programe educaţionale


 

 

 

 

Departamentul de Marketing, Turism şi Pedagogie Muzeală
Persoane de contact:
Raluca Andrei – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Tel: 0269202412