Teatru de Umbre

 Teatru de umbre

1.    Descrierea tehnicii de lucru:  
Atelierul de teatru de umbre se adresează, cu precădere, copiilor cu vârste între 7 şi 10 ani şi îşi propune familiarizarea acestora cu noi mijloace de învăţare şi cu modalităţile de realizare a unei activităţi de acest tip. Datorită sensibilităţii aparte pe care o presupune teatrul de umbre, a apropierii lui de lumea desenului animat,  este foarte uşor acceptat şi înţeles de către copii. Pe baza unui scenariu dat, copiii vor învăţa să construiască siluetele şi decorul necesar unei piese de umbre. Totodată, ei vor învăţa câteva dintre tehnicile de mânuire a unei siluete şi modalitatea de a îmbina interpretarea actoricească cu mânuirea siluetelor.
 

2.    Obiective:
Cunoaşterea patrimoniului muzeal prin noi mijloace care să pemită atât asimilarea cunoştinţelor prin joc de rol şi transpunere empatică, cât şi dezvoltarea imaginaţiei, a abilităţilor practice şi a lucrului în echipă.
 

3.    Locaţie:
Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder”
 

4.    Descrierea proiectului:
Realizarea unui teatru de umbre pe baza expoziţiei permanente: „Din Cultura şi Arta Popoarelor Lumii“, găzduită de către Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder“.
 

5.    Etapele proiectului:

Etapa I
a.    Vizita tematică a expoziţiei.
În cadrul expoziţiei permanente „Din Cultura şi Arta Popoarelor Lumii“ copiii vor avea ocazia să cunoască călători români, donatori ai pieselor de patrimoniu muzeal, obiecte sugestive pentru ceea ce înseamnă o călătorie (monede, bastoane, o ladă congoleză sculptată ce poate fi utilizată pentru transportul bagajelor), vor intra apoi în universul casei prin imaginea satului şi a colibei unde sunt integrate obiecte de uz provenite din Africa Centrală, vor învăţa despre îndeletnicirea împletirii şi vopsirii frunzelor de palmier, meşteşugul prelucrării pieilor de animale şi a transformării acestora în obiecte gospodăreşti sau în veşminte, confecţionarea ustensilelor sau recipientelor din lemn şi fructe, şi nu în ultimul rând despre “meşteşugurile focului“: ceramică, prelucrarea metalelor. Li se vor prezenta bogata colecţie de arme provenite din Africa, Oceania şi Australia, piese de vestimentaţie şi podoabă, obiectele cu funcţie decorativă şi statuetele antropomorfe cu conotaţii rituale. Vizita expoziţiei se va încheia cu prezentarea mumiei egiptene cu sarcofag, extrem de importantă prin valoarea etnografică a picturii de pe sarcofag şi de pe feşele care învelesc mumia.
 

Etapa II
b.    Scenariul
Alegerea şi realizarea, împreună cu copiii, a unui scenariu, în baza vizitei acestora în expoziţie, o poveste care să recreeze tablouri, scene şi momente inspirate din circuitul expoziţional.
c.    Joc de rol
Împărţirea rolurilor pe grupe de lucru, distribuirea şi schiţarea personajelor scenariului.

 Etapa III
d.    Personaje şi Decoruri
Crearea personajelor şi a decorurilor prin decupaj, lipit, colaj etc.

Etapa IV
e.    Realizarea spectacolului
Punerea în scenă a povestirii alese. Fiecare grupă de copii îşi va prezenta, cu ajutorul machetelor şi siluetelor realizate, sceneta aleasă.


Număr şedinţe pedagogie muzeală: 4
Personal implicat: Maria Bozan - Şef Secţie Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder”, Raluca Andrei - Sociolog, Anca Mira - Muzeograf
Responsabili proiect: Raluca Andrei, Anca Mira